Cannes Film Festival
Cannes Film Festival

Cannes Film Festival is an annual film festival held in Cannes, France, which previews new films of all genres, including documentaries, from all around the world.Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes kentinde her yıl düzenlenen ve dünyanın her yerinden belgeseller de dahil olmak üzere her türden yeni filmlerin gösterildiği film festivalidir.

Mipjunior
Mipjunior

MIPJUNIOR gathers in Cannes the most influential buyers, commissioners, producers, development executives and distributors from the global Kids TV industry.MIPJUNIOR, küresel Çocuk TV endüstrisinden en etkili alıcıları, yapımcıları, geliştirme yöneticilerini ve distribütörlerini Cannes'da bir araya getirir.

Mipcom
Mipcom

MIPCOM CANNES is the world’s greatest gathering of television entertainment professionals from 100 countries. Celebrated as 'the mother of all entertainment content markets', and happening every October, MIPCOMMIPCOM CANNES, 100 ülkeden televizyon eğlence profesyonellerinin dünyanın en büyük buluşmasıdır. 'Tüm eğlence içeriği pazarlarının anası' olarak gerçekleşen ve her Ekim ayında gerçekleşir.

EFM
EFM

The European Film Market is one of the top three meeting places of the international film and media industries. Its close links with the Berlinale as a public film festival, and its position at the heart of Berlin’s vivid creative economy, are defining characteristics of the Berlinale’s film market. Yet the EFM is more than just an agile marketplace for trading film and audio-visual content – it has also positioned itself as a platform for innovation and change.Avrupa Film Pazarı, uluslararası film ve medya endüstrilerinin ilk üç buluşma noktasından biridir. Hslka açık film festivali olarak Berlinale ile yakın bağları ve Berlin'in canlı yaratıcı ekonomisinin kalbindeki konumu, Berlinale'nin film pazarının tanımlayıcı özellikleridir. Yine de EFM, film ve görsel-işitsel içerik ticareti için çevik bir pazardan daha fazlasıdır - aynı zamanda kendisini yenilik ve değişim için bir platform olarak konumlandırmıştır.

English EN Turkish TR